Zones Pastorals

La diòcesi es troba dividida en tres Zones Pastorals encomanades cada una d'elles a un Vicari Episcopal, el qual en aquell territori concret "gaudeix de la mateixa potestat ordinària que pertoca al Vicari General per dret universal" (C.I.C. núm. 476)

Zona Pastoral de Collserola: arxiprestats de Montcada, Sant Cugat i Rubí.
Vicari Episcopal: Mn. Joan Carles Montserrat Pulido

Zona Pastoral del Vallès Occidental: arxiprestats de Terrassa, Sabadell Centre Sud i Sabadell Nord.
Vicari Episcopal: Mn. Fidel Catalán Catalán                                                                                                                   E-mail :fcatalan@bisbatdeterrassa.org 

Zona Pastoral del Vallès Oriental: arxiprestats de Granollers, Montbui-Puiggraciós, Mollet i Montseny.
Vicari Episcopal: Mn. Josep Monfort Mengod                                                                                                               E-mail: zonapastoralvallesoriental@gmail.com