Zones Pastorals

La diòcesi es troba dividida en tres Zones Pastorals encomanades cada una d'elles a un Vicari Episcopal, el qual en aquell territori concret "gaudeix de la mateixa potestat ordinària que pertoca al Vicari General per dret universal" (C.I.C. núm. 476)

Zona Pastoral del Vallès Occidental i Collserola: 

Arxiprestats de Terrassa, Sabadell Centre Sud, Sabadell Nord, Montcada, Sant Cugat i Rubí.

Vicari Episcopal: Mn. Joan Carles Montserrat Pulido

Zona Pastoral del Vallès Oriental: 

Arxiprestats de Granollers, Montbui-Puiggraciós, Mollet i Montseny.

Vicari Episcopal: Mn. Josep Monfort Mengod

E-mail: zonapastoralvallesoriental@gmail.com