Denominació

Denominació

En aquest apartat de la web, el Bisbat de Terrassa porta a compliment el que requereix la Llei de Transparència, d’accés a la informació pública i de bon govern (Llei 19/2014, de 29 de desembre de 2014)