Memòria d'activitats anuals

 

 

 

 

Memòria d’activitats

A continuació detallem enllaços de les webs de diverses Delegacions o entitats vinculades a la Diòcesi a on es desenvolupen diverses actividades :

Delegación Juventud: https://www.delejoveterrassa.com/

Delegación Manos Unidad: https://www.mansunides.org/delegacion/terrassa

Càritas Diocesana de Terrassa: https://diocesanaterrassa.caritas.es/

Centro de Orientación Familiar: https://www.bisbatdeterrassa.org/ca/diocesi/cof?set_language=ca