Delegació

Apostolat Seglar // Apostolado Seglar

Apostolat Seglar // Apostolado Seglar

Informació de contacte

St. Joan Bosco, 10 - 08187 Santa Eulàlia de Ronçana

Tel.: 93 844.80 82 - 650 90 60 96

Email: delegacioapostolatseglar@bisbatdeterrassa.org

Organigrama

Mn Josep Monfort Mengod, Delegat Episcopal

Delegació Apostolat Seglar

Té com a missió fomentar, ajudar i coordinar les diverses formes d'apostolat seglar. Ajudar els laics de la diòcesi a viure la seva pertinença a l'Església i,  la seva vocació orientada a la transformació de les realitats temporals i la seva inserció en la vida diocesana.