Delegació pel Catecumenat

Se li encomana la tasca de donar suport a les parròquies, els seus ministres i als catequistes encarregats d’acollir, formar en la fe en Jesucrist, en l’Església i en la vida cristiana a tots aquells adults que sol·licitin el baptisme per ser incorporats a l’Església.