Entrega Medalla al mèrit Ecumènic al Concurs Bíblic

El proper dia 6 de juny, Cristians per Terrassa farà entrega de la Medalla al mèric Ecumènic al Concurs Biblic