Delegació d’Ensenyament

Té com a missió vetllar per la provisió de professors de religió catòlica als centres educatius públics, així com propiciar la seva formació i el seu acompanyament en la tasca docent tot procurant la seva participació en la vida diocesana.