Delegació Escoles Diocesanes i Parroquials

Acompanya, orienta i coordina la tasca educativa que es realitza a través de mestres i professors i personal no docent dels centres educatius que són de titularitat parroquial o diocesana, per tal d’ajudar els infants, adolescents i joves en el creixement i maduració de la seva fe i l’inseriment en la comunitat cristiana i la societat.