Delegació de la Pastoral de Joventut

Se li encomana acompanyar i coordinar el treball amb els joves cristians de les parròquies, moviments, en el seu procés de fe en Jesucrist, d’incorporació en l’Església i de compromís evangelitzador. Procura la seva integració en la vida parroquial, arxiprestal i diocesana, així com en els esdeveniments de l'Església Universal.