Delegació de la Pastoral Familiar

Té com a  missió fomentar que les famílies cristianes esdevinguin autèntiques esglésies domèstiques. Ofereix serveis de suport a les famílies a través de cursos de formació, del Centre d’Orientació Familiar (COF) per les famílies necessitades, etc. També treballa en la defensa de la vida a través dels projectes Casa Guadalupe i Projecte Raquel.