Delegació Pastoral Obrera

Acompanya i coordina la presència evangelitzadora de cristians en el món del treball i els ambients obrers a través de la formació dels cristians en la Doctrina Social de l’Església, la promoció del compromís i l’acompanyament dels cristians compromesos en aquest àmbit, així com la coordinació dels moviments i institucions que hi estan implicats.