Delegació de Pastoral Universitària i del Món de la Cultura

El seu àmbit de treball s’insereix en la relació entre fe i raó i la presència en els àmbits culturals. Manté una presència específica en la universitat a través del SAFOR (Servei d’atenció i formació religiosa) adreçat a alumnes i professors, i promou activitats diverses a la diòcesi en l’àmbit cultural per tal de fomentar aquesta relació.