Delegació de Pastoral Vocacional

Vetlla la dimensió vocacional en tots els batejats per tal que en siguin conscients, dedicant-se de manera especial al foment de les vocacions sacerdotals, en estreta col·laboració amb el Seminari Diocesà