Delegació de la Vida Consagrada

Té com a missió vetllar perquè els membres de les institucions de vida consagrada visquin la seva pertinença i col·laboració en l’Església local, aportant-hi la riquesa dels seus carismes a través de les seves obres apostòliques.