Parròquia

Immaculat Cor de Maria

Sabadell

Informació de contacte

Sant Antoni Maria Claret, 13

Tel.: 936118243

Email: esglesiacordemaria@gmail.com

Preveres i diaques

Rector: Pallàs Espinet, Oriol