SAGRAMENT DEL MATRIMONI

ENS VOLEM CASAR!

La decisió de casar-se i formar una família és un dels moments més importants de la vida d’una parella.

Volem que el vostre casament sigui una experiència inoblidable i que sigueu molt feliços tota la vida.

ICONA blanca.png

PASSOS A SEGUIR PER A CASAR-VOS A L'ESGLÉSIA MARE DE DÉU DE GRÀCIA DE SABADELL:

Primer pas: Escollir el dia del casament

Haureu de venir un dia al despatx parroquial (dimecres de 18h a 19h de la tarda) per reservar el vostre dia de casament. Si no us és possible assistir a l'horari de despatx us podeu posar en contacte amb la parròquia i acordareu una visita amb el mossèn. 

ICONA blanca.png

Segon pas: Inici de l’expedient matrimonial

L’expedient matrimonial es pot iniciar com a molt aviat 6 mesos abans de la celebració prevista del matrimoni i com a molt tard 3 mesos abans de la celebració. Els documents que haureu de presentar per iniciar l’expedient matrimonial són els següents:

Documents generals:

 • Partida de baptisme (original) de la parròquia on fóreu batejats (només té una validesa de sis mesos). Si és de fora la Diòcesi de Barcelona, Terrassa o Sant Feliu, cal que porti el segell del Bisbat corresponent.
 • Una fotocòpia del llibre de família dels pares de la plana on figures com a fill.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport, que siguin vigents en el dia del casament.
 • Certificat literal de naixement que podeu obtenir al Registre Civil del lloc de naixement. En cas de ser estranger el certificat ha d’estar traduït per un traductor jurat i legalitzat pel consolat d’Espanya al país d’on procedeix o pel Ministeri d’Assumptes Exteriors. (validesa sis mesos).
 • En cas de ser estranger/a, certificat de l’estat civil actual expedit pel consolat, l’ambaixada o autoritat competent del seu país d’origen.
  ICONA blanca.pngICONA blanca.pngICONA blanca.png

Documents específics:

 • En cas de persones vídues, certificat literal de defunció i certificat de matrimoni anterior.
 • En cas de persones divorciades, certificat literal de matrimoni anterior, expedit pel Registre Civil del lloc on es va celebrar el matrimoni amb l’anotació marginal del divorci i sentència de divorci. En cas de ser estranger el certificat literal de matrimoni ha de venir amb la inscripció de divorci i traduït i legalitzat pel consolat d’Espanya en el país d’origen o pel Ministeri d’Assumptes Exteriors.
 • En cas de matrimonis nuls, certificat de l’anterior matrimoni on consti la nul.litat.
 • Fotocòpia del llibre de família en cas de fills comuns.
ICONA blanca.png

Tercer pas: realitzar les sessions del curset prematrimonial.

Podeu demanar informació a la parròquia.

ICONA blanca.png

Quart pas: preparació de la cerimònia del casament.

Unes setmanes abans de la celebració del vostre matrimoni us trobareu amb el mossèn per a preparar la celebració. En aquesta trobada:  

 • Concretareu els detalls de la cerimònia, com les lectures, testimonis…
 • Lliurareu el certificat d’haver fet el curset prematrimonial.
 • Signareu l’expedient del casament. Si el casament es realitza fora de Catalunya, els contraents hauran de portar dos testimonis (que no siguin familiars). En aquest cas caldrà portar l’expedient al Bisbat de Terrassa.
 • Podreu lliurar el vostre donatiu a la parròquia per a col·laborar-hi. Si us és més còmode, el podeu fer mitjançant aquest enllaç.