Parròquia

Sant Antoni de Pàdua (Can Rull)

Sabadell

Sant Antoni de Pàdua (Can Rull)

Informació de contacte

Gustavo Adolfo Bécquer, 45-51. 08206 Sabadell

Tel.: 937156172. Només urgències: 626707073

Email: parroquia597@gmail.com

Preveres i diaques

Mn. Joan Josep Recasens Juárez, Rector

Horaris

Horaris de Misses:

Dimarts, dimecres, dijous i divendres a les 19:00 h.

Dissabtes i Vigilies de festius a les 19:00 h.

Dimengues i Festius a les 10:00 i a les 12:00 (Familiar)

Confessions:

Abans i després de les misses de feiners i quan es demani amb prou antelació

Despatx Parroquial:

Divendres de 16 a 18:00h. i hores convingudes.

Càritas:

Segon i quart dijous de 17:30 h. a 19:00 h

Adoració:

Dijous de 18:30 a 19:00h. abans de l'eucaristia.