Parròquia

Sant Antoni de Pàdua (Can Rull)

Sabadell

Sant Antoni de Pàdua (Can Rull)

Informació de contacte

Gustavo Adolfo Bécquer, 45-51. 08206 Sabadell

Tel.: 937156172.

Email: jjrecasens@calagabia.cat

Preveres i diaques

Mn. Joan Josep Recasens Juárez, Rector

Horaris

Horaris de Misses:

Dimarts, dimecres, dijous i divendres a les 19:00 h.

Dissabtes i Vigilies de festius a les 19:00 h.

Dimengues i Festius a les 09:00 i a les 12:00 (Familiar)

Confessions:

Abans i després de les misses de feiners i quan es demani amb prou antelació

Despatx Parroquial:

Divendres de 17:00 a 18:00h. i hores convingudes.

Càritas:

Segon i quart dijous de 17:00 h. a 19:00 h

Adoració:

Dijous de 19:30 a 20:15h. després de l'eucaristia.