Parròquia

Sant Llorenç (Vilardell)

Vilardell (Sant Celoni)

Informació de contacte

Email: santllorenc782@bisbatdeterrassa.org

Preveres i diaques