Parròquia

Sant Martí de Sorbet

Viladecavalls del Vallès

Informació de contacte

Pl. Església, 1

Tel.: 676269968

Email: santmartidesorbet@gmail.com

Preveres i diaques

Administrador parroquial: Lázaro Padrós, Joan
Vicari: Francisco Ondó Ekomo santmartidesorbet@gmail.com