Parròquia

Sant Pere i Sant Pau

Bigues

Sant Pere i Sant Pau

Informació de contacte

Pl. Església, s/n. 08415 Bigues

Tel.: 938658780

Email: santpere312@bisbatdeterrassa.org

Preveres i diaques

Mn Josep M. Sancho Marqués, Administrador, Diaca