Parròquia

Santa Maria (Rubí)

Rubí

Informació de contacte

Joan Puig, 3

Tel.: 936994728

Email: santamaria600@bisbatdeterrassa.org

Preveres i diaques

Administrador parroquial: Mn. Víctor Galindo Macario Pérez
Adscrits: Miras Núñez, Miquel, DP | Clua Sampietro, Josep Antoni, DP