Parròquia

Santa Maria

Rubí

Santa Maria

Informació de contacte

Joan Puig, 3. 08191 Rubí

Tel.: 936994728

Email: santamaria600@bisbatdeterrassa.org

Preveres i diaques

Mn. Víctor Galindo Macario Pérez, Administrador Parroquial

Mn. Miquel Miras Núñez, Diaca Adscrit

Mn. Josep Antoni Clua Sampietro, Diaca Adscrit