Parròquia

Santa Maria

Santa Maria de Martorelles

Santa Maria

Informació de contacte

Pl. Església, 2. 08106 Santa Maria de Martorelles

Tel.: 935931932

Email: santamaria491@bisbatdeterrassa.org

Preveres i diaques

Mn Javier Marquínez Marquínez, Rector