Parròquia

Santa Perpètua

Santa Perpètua de Mogoda

Santa Perpètua

Informació de contacte

Pl. Església, 1. 08130 Santa Perpetua de Mogoda

Tel.: 935600110

Email: santaperpetua714@bisbatdeterrassa.org

Preveres i diaques

Mn Prakash Rao Chukka Meriga, Administrador Parroquial

Mn. Gustavo Adolfo Lezama Argüelles, Adscrit

Mn. Xavier Rocabayera Bonvilà DP, Diaca adscrit