Política de Privacitat

TRACTAMENT DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 (RGPD) i la Llei li informem que les dades personals facilitades formaran part d'un fitxer titularitat de LA DIÒCESI DE TERRASSA amb la finalitat de gestionar les relacions amb vostè, així com la realització de les tasques d'administració i facturació que corresponguin.

LA DIÒCESI DE TERRASSA com a destinatari de les dades i responsable dels mateixos procedirà al tractament dels mateixos i els conservarà el termini estrictament necessari estableix la legislació vigent en cada moment.

Se'ls informa que, de conformitat amb el que estableixen els articles 6.1.b) i 13 de l'RGPD se'ls informa que seran destinataris de les dades (i) les companyies responsables de la prestació concreta dels serveis (ii) les autoritats, organismes , o qualsevol altra entitat de caràcter públic o privat, estatal, autonòmic o local, vinculades a les activitats o serveis en compliment d'una obligació legal, de qualsevol rang normatiu.

En tot cas, té dret a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, dret a l'oblit i limitació de l'tractament, dirigint-se per escrit a LA DIÒCESI DE TERRASSA, Carrer Vinyals nombre 47-49, de Terrassa o mitjançant enviament de comunicació a l'correu electrònic ppardo@bisbatdeterrassa.org, així mateix, l'informem que, en tot cas, té el dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control corresponent.