Parròquies

Sant Joan Baptista

L'església parroquial de Sant Joan va ser bastida a inicis del segle XX en temps del rector Mossèn Jaume Torras. Va ser construïda per substituir a l'antiga església parroquial de Sant Joan Baptista, situada vora la masia de Can Roure i documentada des de l'any 1040. L'església de Sant Joan és un edifici neogòtic amb teulada a dues vessants. La façana d'accés té porta d'arc ogival d'inspiració gòtica, amb timpà decorat amb relleus florals i l'anagrama "JHS". A la part superior hi ha una rosada calada. El coronament és a dues vessants, amb arquets ornamentals ogivals sostinguts per petites carteles florals. El campanar, situat a la banda esquerra de la façana, presenta planta quadrada i està format per tres cossos separats per cornises. El cos inferior és llis, el central té obertures circulars amb quadrifolis i el superior amb finestres ogivals. Els dos pisos superiors són de maó vist.