Parròquies

Sant Esteve

És un edifici de planta de creu llatina amb nau única, absis poligonal i dues capelles laterals rebaixades respecte a la nau central. Les voltes són de creueria i es tanquen amb claus llises a les naus i esculpides a les capelles. A la façana hi ha una porta quadrada, flanquejada per petites columnes amb capitells i un arquitrau motllurat. L'arquivolta és d'extradós senzill, en forma de cornisa. La torre del campanar està formada per dos cossos, originàriament devia ser d'espadanya

Sant Andreu (Vallgorguina)

Es tracta d'una edifici religiós de paredat. Uns grans matxons sostenen la volta i divideixen les capelles. L'absis és quadrat. La portada és d'arc de mig punt rebaixat senzill. Sobre l'arc hi ha una fornícula amb la imatge de Sant Andreu i al capdamunt un ull de bou. La façana està arrebossada i emblanquinada. El campanar té dos cossos, el cos inferior és quadrat, amb finestres espitllerades. El cos superior té unes arestes amb xamfrans com si fos un octògon i quatre buits. L'exterior és d'una sola nau amb el presbiteri.

Mare de Déu del Carme (Terrassa)

La Parròquia del Carme fou creada el mes de febrer de 1977. Els Pares Carmelites són qui en tenen cura. El funcionament de la parròquia: Les activitats parroquials són portades pels Responsables dels diferents Àmbits de serveis (consell de pastoral, catequesi, joves, litúrgia, formació, economia, càritas, comunicació, servei social, arxiprestat, ...).