Parròquies

Santa Maria del Prat

La parròquia de Sta. Maria del Prat, de Llinars, municipi del Vallès Oriental, situat a la vall alta de la riera de Mogent, al fons de la depressió prelitoral, estès des dels contraforts meridionals del Montseny, al nord, fins a la serralada litoral, al sudoest. La vila té aproximadament 10.000 habitants, a 193 m.. d’altitud, és a la dreta del Mogent. La etimología del nom “Llinars” ha rebut moltes teories. Segons Balari i Jubany fan derivar aquest nom de “Linum” i el sufix “arias”, o sigui, lloc on es cultivaba el lli. L’any 1040 es troba citada per primera vegada com a parròquia.El temple actual és fonamentalment del segle XVIII. Fou començat el 1680, en el mateix lloc de l’església romànica. Les obres es van suspendre al cap de tres anys i no es tornaren a reemprendre fins el 1774. S’acabaren el 1781. El temple actual és fonamentalment del segle XVIII. Després de la destrucció de la parròquia durant la guerra civil del 1936 – va ser cremada – va venir el temps de reconstrucció. Lany 2005 ha estat acabadada una transformació interior del temple, i la posterior restauració de la façana.