17 adults rebran el baptisme per Pasqua

El diumenge 1 de març Mons. Saiz Meneses ha presidit la Missa a la Catedral i el Ritu d’elecció de catecúmens, persones adultes que rebran els sagraments de la iniciació cristiana (baptisme, confirmació i eucaristia) durant la propera Pasqua a les seves parròquies. Són de Terrassa, Sabadell, Rubí, Parets del Vallès, Granollers i Santa Eulàlia de Ronçana.