Cúria

Curia.jpg

La cúria diocesana consta d’aquells organismes i persones que ajuden el Bisbe en el govern de tota la diòcesi, sobretot en la direcció de l’activitat pastoral, en l’administració de la diòcesi i en l’exercici de la potestat judicial. (C.I.C. núm. 469)

CÚRIA DEL BISBAT DE TERRASSA

c/ Vinyals, 49
08221 Terrassa (Barcelona)
Tel.: 93.733.71.20
Fax: 93.733.70.95

A/e: bisbatdeterrassa@bisbatdeterrassa.org
Horari d’atenció: dilluns a divendres, de 9:30 a 13:30 hores

BISBE DIOCESÀ
c/ Vinyals, 49
08221 Terrassa (Barcelona)
Tel.: 93.733.71.20
Fax: 93.733.70.95
A/e: scristau@bisbatdeterrassa.org 

Secretari personal del Sr. Bisbe Tel.: 93.733.71.20
A/e: Mn. Eduardo Pire Mayol (epire@bisbatdeterrassa.org)

ÒRGANS DE GOVERN I DE JUSTÍCIA
Vicari General
Secretari General i Canceller
Tribunal eclesiàstic

ÒRGANS CONSULTIUS

  • Consell Episcopal
  • Consell Presbiteral
  • Consell Pastoral Diocesà
  • Col·legi de consultors
  • Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics

Mapa per arribar-hi: