Portal de transparència

Denominació

Bisbat de Terrassa
El 15 de juny de 2004, amb la Butlla Christifidelium Salutem, el sant pare Sant Joan Pau II va constituir la Diòcesi de Terrassa, sufragània de l’Església Metropolitana de Barcelona. Amb l’Arxidiòcesi de Barcelona y la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, formen la Província Eclesiàstica de Barcelona.

Segons consta a la butlla esmentada: “Prenem enterament el territori i les parròquies de l’Arquebisbat de Barcelona que formen els Arxiprestats denominats de Montcada, Sant Cugat-Les Planes, Terrassa, Rubí, Sabadell Centre, Sabadell Nord, Sabadell Sud, Granollers, Puiggraciós, Mollet, Montseny, Montbui i amb ells erigim i constituïm la nova diòcesi de TERRASSA. Constituïm aquesta diòcesi com a sufragània de la mateixa Seu Arquebisbal de Barcelona i sota la jurisdicció de la Congregació per als Bisbes. Determinem també que la seu del Bisbe s’estableixi a la ciutat anomenada Terrassa i elevem al grau i a la dignitat d’església catedral el temple que s’hi troba dedicat a Déu en honor del Sant Esperit; totes les altres coses es faran d’acord amb les lleis canòniques.”

Links

Dades de contacte
· Adreça
· Telèfons
· Correu electrònic
· Per contactar amb el Sr. Bisbe

Organigrama
· Sr. Bisbe
· Òrgans de Govern i de Justícia
· Òrgans Consultius

Informació econòmica
· Els comptes dels anys 2013-2014 (PDF)
· Els comptes dels anys 2014-2015 (PDF)
· Els comptes dels anys 2015-2016 (PDF)
· Els comptes dels anys 2016-2017 (PDF)

Memòria econòmica i d’activitats
· Any 2015 (PDF)
· Any 2016 (PDF)
· Any 2017 (PDF)

Portal de transparència de la CEE:
· Accedir al portal