Canal ètic

De conformitat amb el que disposa la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, el Bisbat de Terrassa posa a la seva disposició un canal ètic en el qual podrà comunicar qualsevol possible infracció de la qual tingués coneixement.

 

Aquest canal ètic, que compleix amb tots els requisits legals, està disponible en el següent enllaç: Canal Ètic.

 

Així mateix, es posa en coneixement de les persones informants que podran fer ús dels canals externs d'informació davant les autoritats competents (Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, A.A.I, o equivalent a la Comunitat Autònoma) i, si s'escau, davant les institucions, òrgans o organismes de la Unió Europea.