Memòria d'activitats anuals

20230908santuaripuiggraciós.jpg

  

Memòria d’activitats

A continuació detallem enllaços de les webs de diverses Delegacions o entitats vinculades a la Diòcesi a on es desenvolupen diverses activitats :

Delegació Pastoral per a la Joventut: https://www.delejoveterrassa.com/

Delegació Mans Unides: https://www.mansunides.org/delegacion/terrassa

Càritas Diocesana de Terrassa: https://diocesanaterrassa.caritas.es/

Centre d' Orientació Familiar: https://www.bisbatdeterrassa.org/ca/diocesi/cof?set_language=ca