24 hores pel Senyor

El sant pare Francesc, en el Missatge de Quaresma d’enguany que porta per títol “Enfortiu els vostres cors” exhorta, entre altres coses, a promoure la pràctica de la pregària entre els cristians, i en aquest sentit afirma: "En primer lloc, podem pregar en la comunió de l’Església terrenal i celestial. No oblidem la força de la pregària de tantes persones. La iniciativa 24 hores per al Senyor, que vull que se celebri a tota l’Església —també a nivell diocesà—, els dies 13 i 14 de març, és expressió d’aquesta necessitat de pregària."

 

A molts llocs de la nostra diòcesi, en la mesura de les possibilitats i segons les condicions de cada lloc, ho tenim present per tal de fer efectiva aquesta exhortació quaresmal.

 

Per més información es pot consultar la página web: www.novaevangelizatio.va