Celebració de la festa de Sant Bernat al Montseny

El diumenge dia 19 de juny es va celebrar la Missa a l'ermita de Sant Bernat, dins el terme parroquial de Sant Julià del Montseny, amb motiu d ela proximitat de la festa del patró, que fou el 15 de juny. Presidí la celebració Mn. Joan Josep Recasens, arxiprest, assistit per Mn. Alexandre Codinach, diaca.Seguí un dinar de germanor que, com la Missa, resultà molt concorregut.