Celebració de la festa de Sant Cebrià

El dimecres dia 16 de setembre Mons. Saiz Meneses va presidir la Missa a la parròquia de Sant Cebrià de Valldoreix amb motiu de la festa patronal de la parròquia. Concelebraren el Vicari Episcopal, el Rector de la parròquia i diversos preveres. El poble fidel omplí el temple. En acabar la celebració el Sr. Bisbe saludà la comunitat parroquial.