Celebració de la Jornada de Vida Consagrada a Terrassa

El dijous 2 de febrer el bisbe Salvador va celebrar la festa de la Presentació del Senyor a la Catedral, coincidint amb la Jornada de la Vida Consagrada. Participaten la Gna Conxita Baños CCV, delegada episcopal per la Vida Consagrada, i nombrosos religiosos de la diòcesi.

Imatges relacionades