Celebració de la Missa Crismal a la Catedral de Terrassa

El dimarts dia 11 d’abril Mons. Josep Àngel Saiz Meneses ha presidit la Missa Crismal a la Catedral de Terrassa a les 11h. Han concelebrat Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, Mons. Jaume Traserra, Bisbe emèrit de Solsona, i 90 preveres. Han assistit els diaques i els seminaristes i el poble fidel, religiosos i laics.

En la seva homilia Mons. Saiz Meneses ha reflexionat sobre la figura del prevere com a partícip de la consagració de Jesucrist i testimoni en el món de la seva obra redemptora, segons la oració col·lecta de la Missa d’aquest dia. Tot reflexionant sobre aquesta presència i testimoni del prevere enmig del món, ha constatat les dificultats del món present i els desafiaments dels preveres en l’exercici del seu ministeri pastoral de servei. N’ha assenyalat la consciència de la pròpia fragilitat,  les dificultats externes, el perill de la rutina, l’atracció del poder, etc. Com afirma el papa Francesc s’han d’evitar tota mena de clericalismes  així com també de secularismes. Ha afirmat que “ser testimonis de Jesucrist i de la seva obra redemptora en el nostre món no és gens fàcil. Sovint trobem entrebancs i desafiaments en el camí. Ara bé, de manera semblant a Sant Pau, a nosaltres també ens diu el Senyor: “En tens prou amb la meva gràcia; el meu poder ressalta més, com més febles són les teves forces” (2Co 12, 9).” Finalment ha agraït “una vegada més en nom propi i del Poble de Déu la vostra dedicació i treball a les parròquies, comunitats i institucions de la diòcesi fent present la misericòrdia de Déu, el seu amor, a través del servei generós amarat de caritat pastoral.”

Seguidament, en el context del dinar amb els preveres, diaques i seminaristes, s’ha felicitat els preveres que celebren el seu jubileu sacerdotal:  P. Miquel Carabias SDB i P. Lluís Victori SJ els 50; Mn. Jaume Casas, Josep Esplugues i Joan Josep Recasens els 25. Finalment s’ha anunciat amb gran goig la ordenació de dos diaques el diumenge 14 de maig a la Catedral a les 18h, els seminaristes Carlos Valenciano i Víctor Galindo.