Celebració de la Pregària per la Unitat dels Cristians

El dilluns dia 25 de gener, Mons. Salvador Cristau, Bisbe Auxiliar, ha presidit a les 19h a la Catedral de Terrassa les Vespres amb motiu de la cloenda de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. Ha estat acompanyat pel Rvd. Guillermo Wilchez, prevere de l'Església Reformada Episcopal, pel Rvd. Andreu Dionís, President de la Unió Evangèlica Baptista d'Espanya i per Mn. Josep Esplugas, Delegat Episcopal d'Ecumenisme i Relacions Interreligioses.

Dins la pregària de Vespres s'ha llegit fragments de les Sagrades escriptures que han estat comentats pels representants de les diverses confessions cristianes, tot remarcant la necessitat de la lloança a Déu i el goig de formar part del poble de Déu. Per la seva banda, Mons. Cristau ha reflexionat sobre el que vol dir ser sal de la terra i llum del món en el context actual, deixant-se guiar en tot moment per la presència del Senyor.

Després de la pregària ha tingut lloc un espai per la convivència tot compartint un refrigeri als locals parroquials.