Celebració de Pasqua

El dissabte 16 d’abril Mons. Salvador Cristau celebrà per primera vegada la Vetlla Pasqual com a Bisbe de Terrassa a la Catedral. En acabar desitjà una Santa Pasqua de Resurrecció a tots els diocesana.

Imatges relacionades