Celebració de Pasqua a la Catedral de Terrassa

El dissabte 15 d'abril Mons. Saiz Meneses va presidir a les 10 de la nit la Vetlla Pasqual a la Catedral de Terrassa. l'endemà, Diumenge de Pasqua va presidir la Missa a les 12 del migdia i va impartir la Benedicció Apostòlica. La Capella de música de la Catedral acompanyà amb els seus cants la celebració del Diumenge.

El Sr. Bisbe en la seva homilia reflexió sobre el sentit de la Resurrecció, la missió que el Senyor encomana als seus seguidors com a testimonis del seu amor i les actituds amb les quals cal viure aquesta missió com a Església en sortida enmig del món, cercant les coses de dalt.