Celebració del Corpus a la Catedral

El diumenge dia 2 de juny Mons. Saiz Meneses va presidir la missa a les 19h. a la Catedral amb motiu de la Solemnitat del Corpus Christi. El poble fidel omplí el temple. Concelebraren Mons. Salvador Cristau, Bisbe Auxiliar, i un bon nombre de preveres. Assistiren els seminaristes de la diòcesi. La Capella de Música de la Catedral acompanyà la celebració amb els seus cants.
En la seva homilia, el Sr. Bisbe remarcà el sentit de la celebració a partir de la invitació del Senyor als deixebles: "doneu-los vosaltres de menjar". Recordà que en el context actual de crisi econòmica i de crisi de sentit per moltes persones, aquesta invitació del Senyor és encara més urgent. Avui hi ha veritable fam de pa, de vida i de Déu. Els seguidors del Senyor han de fer de la seva vida una ofrena agradable a Déu tot vivint el servei als germans i la caritat fraterna, com recorda el papa Francesc.
En acabar la Missa tingué lloc la Processó amb el Santíssim pels carrers de la ciutat, i tot el recorregut estava ornamentant amb catifes de flors, que un bon nombre de grups i institucions eclesials i civils havien estant preparant durant tota la tarda.