Celebració Diocesana del X Encontre Mundial de Families

El proper dia 26 de juny, al Santuari de la Salut de Sabadell, hi haurà la celebració Diocesana del X Encontre Mundial de Families. La trobada tcomençarà a les 17:00 amb unes conferències i a les 18:30 Mons. Salvador Cristau presidirà la Celebració Eucarística.