Cloenda de la Visita Pastoral a l’arxiprestat de Sabadell Centre i Sud

El diumenge dia 6 d’abril Mons. Saiz Meneses va presidir la Missa a les 20h. a la parròquia de Sant Feliu de Sabadell amb motiu de la cloenda de la Santa Visita Pastoral practicada a l’arxiprestat de Sabadell Centre i Sud. Varen concelebrar Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, i la major part dels preveres de l’arxiprestat. El poble fidel, procedent de totes les parròquies que han estat objecte de la Visita, omplí el temple.

La visita s’inicià el 24 de novembre de 2013 amb la Missa Estacional a la parròquia de Sant Feliu, i s’ha acabat el 6 d’abril de 2014 amb la missa de cloenda. Al llarg d’aquests mesos i ajudat per Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, s’han visitat les 16 parròquies de l’arxiprestat, s’han celebrat 25 misses i s’han mantingut 115 reunions amb grups parroquials. S’na visitat tot els temples i esglésies de l’arxiprestat, així com 13 escoles i 13 comunitats religioses i el Sr. Bisbe s’ha fet present a 7 institucions ciutadanes (residències, hospitals, comissaria de policia, associaciones de veïns,etc). A més s’ha reunit personalment amb tots els preveres de l’arxiprestat, amb un bon nonbre de laics i ha mantingut entrevistes amb tots els alcaldes de les poblacions visitades.