Comunicat del Bisbe Salvador Cristau a causa del nomenament del Dr. David Abadías Aurín com a nou bisbe auxiliar de Barcelona.

Terrassa, 14 de febrer de 2022

 

COMUNICAT

 

Benvolguts,

 

Avui a les 12h la Santa Seu ha fet públic el nomenament del Dr. David Abadías Aurín com a nou bisbe auxiliar de Barcelona.

 

És un motiu de goig per la nostra diòcesi que un prevere de Terrassa hagi estat elevat a la dignitat episcopal per continuar servint l’Església.

 

El Dr. Abadías, nascut a Barcelona el 31 de juliol de 1973, ha estat format en el Seminari Menor i el Seminari Major de Barcelona, i ordenat prevere el 13 de desembre de 1998 a la Catedral de Barcelona. Va ser incardinat a la nova diòcesi de Terrassa en la seva creació, el 15 de juny de 2004, essent aleshores estudiant a la Universitat Gregoriana de Roma. Prèviament havia estat diaca adscrit a Caldes de Montbui (1998) i posteriorment diaca adscrit i vicari a Sant Esteve de Granollers (1998-2003).

 

En acabar els estudis de llicenciatura (2003-2005) i doctorat en Història de l’Església (2005-2008) a Roma, ha servit la diòcesi com a rector a la parròquia de Sant Joan Baptista de Matadepera (2008-2017) i més darrerament a la parròquia de Sant Vicenç de Mollet (2017-2023) i la parròquia de Sant Faust de Sant Fost de Campcentelles (2017-2020). Ha col·laborat també com a Delegat Episcopal de Catequesi (2008-2012), com a Missioner de la Misericòrdia (2016) i fins ara com a arxipreste de Mollet (2017-2023).

 

En els diversos ministeris exercits al llarg d’aquests anys ha estat un bon col·laborador de cada un dels bisbes diocesans, contribuint a la consolidació de la nova diòcesi erigida per Sant Joan Pau II, i deixant-hi el record d’un pastor proper i afable, il·lusionat amb el seu ministeri.

 

No vull deixar de banda fer un esment a la seva tasca docent i d’investigació. L’any 2008 s’inicià com a professor d’Història de l’Església Medieval i Cap del Departament d’Història de l’Església a la Facultat de Teologia de Catalunya, i com a professor d’Història de l’Església Antiga i Medieval a l’ISCREB. L’any 2016 fou nomenat degà de la Facultat Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes. Actualment era vicedegà des de l’any 2022.

 

Un bon nombre d’alumnes, molts d’ells seminaristes, al llarg d’aquests anys han après del seu bon mestratge. També cal valorar la seva capacitat de gestió, posant en marxa, juntament amb altres, la nova Facultat Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes.

 

Us convido, doncs, a donar gràcies a Déu per aquest nomenament d’un prevere de la diòcesi com a successor dels apòstols, a la vegada que l’encomanem en el seu nou ministeri perquè, a imatge de Jesús, bon pastor, pugui conrear el ramat a ell encomanat com a col·laborador de l’Arquebisbe de Barcelona amb veritable actitud de servei i entrega.

 

Cordialment en el Senyor,

 

† Salvador Cristau Coll

      Bisbe de Terrassa

Veure document