Confirmacions a la Mare de Déu de Montserrat a Terrassa

El diumenge 7 de novembre Mons. Salvador Cristau administrà el sagrament de la confirmació a 11 persones. La celebració tingué lloc a les 12.15h a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat a la ciutat de Terrassa.