Confirmacions a la Parròquia de Sant Esteve de Granollers

El diumenge 12 de febrer el bisbe Salvador ha presidit la Missa a Sant Esteve de  Granollers . Ha confirmat 20 persones i batejat un, i després ha beneït la reforma de la Capella de Montserrat.