Confirmacions a la parròquia de Sant Josep de Sabadell

El dissabte 23 de juliol a la tarda Mons. Salvador Cristau confirmà 5 persones a la parròquia de Sant Josep de Sabadell, en el barri de La Concòrdia.

Seguidament el Sr. Bisbe beneí els nous locals parroquials situats al carrer Lusitània.

Hi hagué una gran participació de poble fidel.