Confirmacions a la Santa Creu de Bellaterra

El dissabte 20 de juny a les 20h Mons. Salvador Cristau, Bisbe Auxiliar, presidí l'Eucaristia a la Parròquia de la Santa Creu de Bellaterra i administrà el sagrament de la Confirmació a dues joves. En acabar la celebració tingué lloc un refrigeri on tots es pugueren felicitar i on el Sr. Bisbe clogué el curs de catequesi de joves.